Verlof

We werken met een verlof registratiesysteem “Vrije dagen”.
De link hiervoor is: noreply@vrijedagen.nl  

In het systeem maken wij als Brunotti gebruik van de volgende verlofsoorten:

  • Normaal Verlof: Reguliere opname vakantiedagen aan te vragen door medewerker.

  • Bijzonder Verlof: Specifieke vrije dagen conform het bedrijfsreglement zoals bijvoorbeeld Bruiloft, begrafenis, geboorte kind (Aan te vragen door medewerker).
  • Arts bezoek: Bezoeken aan arts/tandarts tot maximaal 6 uur per jaar (Aan te vragen door medewerker).

  • Tijd voor Tijd: in overleg met leidinggevende.

  • Ziekte: Wordt geen gebruik van gemaakt door Brunotti. Finance verrekend of de ziektedagen met je salaris of boekt de ziektedagen van het normaal verlof af.

  • Zwangerschapsverlof: Wordt door Finance ingevoerd indien dit zich voordoet.

Ziekmeldingprocedure

  • Je meld je telefonisch voor 8:30 ziek/beter bij de afdeling Finance.

  • Bij het telefonisch beter melden geef je bij Finance aan of je ziektedagen moeten worden ingehouden van je salaris of als opname vakantie dag moet worden verwerkt. Indien niet wordt doorgegeven op welke wijze wij de ziektedagen moeten verwerken, worden deze automatisch verrekend met de vakantiedagen.

  • Finance zal als gekozen is voor de optie ‘ten koste van vakantiedagen’ als administrator de afboeking maken in het verlofregistratiesysteem met de omschrijving ‘verrekenen ziektedagen’

Inlog gegevens zijn te krijgen via je leidinggevende of de afdeling Finance. Onderstaand vind je de handleiding hiervoor.

Privacy Preference Center